@Geschiedenisgek

Persoonlijke bespiegelingen op de (vaderlandse) geschiedenis

Posts Tagged ‘sicherheitsdienst

Adolf Eichmann: de belangrijkste uitvoerder van de Holocaust

leave a comment »

Eichmann werd geboren in het Duitse Rijnland, maar groeide op in Oostenrijk. In 1932 sloot hij zich aan bij de Oostenrijkse NSDAP. Eén jaar later kwam hij naar Duitsland en sloot zich aan bij de Oostenrijkse tak van de SS. In oktober 1934 werd Eichmann gepromoveerd naar het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst (SD). In 1935 belande hij bij de nieuwe joodse sectie van de SD en werd een van de belangrijkste uitvoerders van het sterk anti-joodse beleid van de SS.

In 1937 maakte Eichmann een reis naar Palestina. Daar stelde hij vast dat de stichting van een joodse staat niet direct voordelen opleverde voor Duitsland. Na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in maart 1938 werd Eichmann belast met de emigratie van alle Oostenrijkse joden. Hij bedacht een methode die de joden zou dwingen om te vertrekken: hij nam ze al hun bezittingen af en vernietigde hun economische positie. Op die manier moesten zij wel vertrekken.
Hij dwong hen verder door ze te terroriseren. Ook greep hij de macht over joodse openbare instellingen en dwong hun leiders mee te werken aan de emigratieplannen. Ondanks zijn eerdere standpunt over emigratie naar Palestina, ging Eichmann nu samenwerken met de agentschappen van Alija Bet. Om het hele proces rond die massa-emigratie ‘efficiënter’ te laten verlopen, zette Eichmann in 1938 het Centrale Bureau voor Joodse Emigratie (Zentralstelle für Jüdische Auswandadolf-eichmannn de Gestapo. In die functie had hij meer macht dan enig ander afdelingshoofd. Hij werkte onder Reinhard Heydrich en soms zelfs direct samen met Heinrich Himmler.

Nisko en Lublin Plan
In 1939 en 1940 leidde Eichmann het toezicht op de deportatie van Polen en joden uit de gebieden van Polen die waren geannexeerd door het Duitse Rijk. Een van de ideeën waarmee hij toen kwam was het Nisko en Lublin Plan, waarmee de SS de massadeportatie en hervestiging voorstelde van de joden binnen het General Gouvernement. Hoewel het plan al snel mislukte, werd het hét prototype voor massadeportatie van joden voor de rest van de oorlog.

Aan het einde van 1940 controleerde het bureau van Eichmann alle joden binnen het Rijk. Hij stuurde naaste medewerkers – Alois Brunner, Theodor Dannecker en Rolf Günther – naar verschillende regeringen om daar op te treden als adviseurs voor joodse zaken.  Zijn vertegenwoordigers waren actief in alle door de nazi’s gedomineerde landen, behalve in Scandinavië en de gebieden waar Einsatzgruppen actief waren.

Wannsee Conferentie
In oktober 1941 nam Eichmann deel aan de eerste besprekingen over de Endlösung. Op bevel van Heydrich organiseerde Eichmann in januari 1942 de Wannsee Conferentie om de moorden te coördineren. Toen de daar beraamde Endlösung eenmaal was gelanceerd, gaf het bureau van Eichmann de bevelen waar en wanneer de deportaties moesten worden uitgevoerd. Hij en zijn staf ontwierpen ook de procedure voor het aanhouden van de joden en het afnemen van hun bezittingen. Eichmann bracht persoonlijk regelmatig bezoeken aan vernietigingskampen om toe te zien op efficiency en voortgang en was persoonlijk verantwoordelijk voor het getto van Theresienstadt.

Eichmann leidde in 1944 persoonlijk de deportaties uit Hongarije.

Na de oorlog ontsnapte Eichmann naar Argentinië. Hij leefde er ongestoord tot mei 1960, toen de Israëlische geheime dienst hem te pakken kreeg.

Tijdens een sensationeel proces – dat april 1961 in Jerusalem begon – werd Eichmann schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Hij werd op 1 juni 1962 opgehangen.

 

 

Written by Geschiedenisgek

mei 16, 2013 at 8:22 am

De eerste verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog

with 4 comments

Je komt ze tegen in alle oorlogen. Van die helden die zich verzetten. Ook in de Tweede Wereldoorlog waren ze er. De eerste man die deze naam met eer draagt was Bernard IJzerdraat, een Vlaardingse calvinist en overtuigd aanhanger van de Anti-Revolutionaire Partij. De bezetting was nog maar nauwelijks begonnen, of IJzerdraat begon met het verspreiden van illegale pamfletten. Daarin riep hij op tot verzet.

IJzerdraat werd de leidende figuur van de eerste groep Nederlandse verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog: ‘De Geuzen’.
Tot veel actie kwamen zij niet. Er verschenen meer pamfletten. Ook waren er hier-en-daar wat kleine pogingen tot sabotage, maar alle acties waren zo amateuristisch van opzet, dat het de Sicherheitsdienst geen enkele moeite kostte om IJzerdraat en zijn medestanders op te sporen en te arresteren.

Bernard IJzerdraat

Bij de vervolging van De Geuzen werden door de Duitse bezetter zware straffen geëist. Op 13 maart 1941 werden IJzerdraat en 17 medestanders ter dood veroordeeld en ook daadwerkelijk geëxecuteerd.  De overige leden van de groep werden afgevoerd naar het concentratiekamp Buchenwald.

De voltrekking van de doodvonnissen moest in alle kranten op de voorpagina worden gemeld. Want op verzet stond de doodstraf. Wie in plaats van de kogel een enkele reis concentratiekamp kreeg toebedeeld, kwam er in de ogen van de Duitse bezetter nog zeer genadig van af.
De vermelding was niet meer dan een ambtelijk geformuleerde mededeling: naam en beroep van de terechtgestelden en een korte aanduiding van de reden. Het bericht was steeds ondertekend door een naaste medewerker van Seyss-Inquart – namens de Duitse bezetter rijkscommissaris voor de Nederlandse bezette gebieden – die dankzij die berichten snel een treurige vorm van bekendheid verwierf. Met name door de strak-formele formulering van deze berichten hoopten de Duitsers vrees te wekken bij de Nederlandse bevolking.  Tot op een zeker niveau werd dat doel ook bereikt. Over het algemeen was de Nederlandse bevolking gehoorzaam en gezagsgetrouw.

Op basis van latere berekeningen kan nu worden geconcludeerd dat circa 1% van de Nederlandse bevolking op enigerlei manier bij het verzet was betrokken.

Written by Geschiedenisgek

december 28, 2010 at 5:25 pm

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.687 andere volgers