@Geschiedenisgek

Persoonlijke bespiegelingen op de (vaderlandse) geschiedenis

De Rassenwetten van Neurenberg

with 2 comments

De onvrede over de manier waarop Duitsland aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd ‘afgerekend’ door de geallieerden vormt in feite de basis voor de oprichting van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Onder Adolf Hitler groeide de NSDAP in nauwelijks 13 jaar uit van onnozel regionaal partijtje in de deelstaat Beieren tot een machtsfactor van ongekende omvang, gericht op de verspreiding van de nazi-ideologie. Belangrijk onderdeel van die ideologie was de mensonterende discriminatie (later vervolging en vernietiging ) van de Joden. Hitler deed zijn uiterste best om alle waanideeën op dat gebied een wettelijke status te geven. De rassenwetten van Neurenberg waren het eerste tastbare bewijs van dergelijke vormen van antisemitische ‘wetgeving’.

In juli 1933 werd op het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken al een ambtelijke werkgroep geïnstalleerd die moest onderzoeken in hoeverre er wettelijke mogelijkheden konden worden gecreëerd waarmee Joden op een ‘legale’ manier geheel of gedeeltelijk hun burgerrechten konden worden ontnomen. Het was minister van Binnenlandse Zaken Wilhelm Frick die op 15 september 1935 de daad bij het woord voegde. Tijdens een bijzondere zitting van de Rijksdag werden twee van de latere drie ‘Rassenwetten van Neurenberg’ gepresenteerd.

Met de Neurenberger Rassenwetten werd de juridische bodem gelegd voor de vervolging en vervolgens vernietiging van alle Joden in Europa.

Illustratie over de werking van de Rassenwetten van Neurenberg

De eerste was de ‘Wet ter bescherming van Duits bloed en Duitse eer’. Hierin werden zware straffen gesteld op huwelijken tussen Joden en arische Duitsers. De wet vormde de juridische basis voor méér dan tweeduizend processen wegens ‘rassenschande’.  De tweede wet ‘De Rijks Burgerschapswet’ ontnam Joden hun burgerrechten, zodat zij geen aanspraak meer konden maken op juridische bescherming. De Rijks Burgerschapswet zorgde ervoor dat arische Duitsers als ‘rijksburger’ alle rechten behielden die zij in het Derde Rijk hadden. In hetzelfde document werden Joden betiteld als ‘staatsburger’ – tegenwoordig een normale term, toen niet. Als staatsburger konden zij geen aanspraak maken op dezelfde rechten als hun niet-joods landgenoten.  Als definitie gold: jood was wie drie joodse grootouders had, tot de joodse geloofgemeenschap behoorde of met een jood (een zogenaamde Voljude) getrouwd was. Later kwam daar nog een derde wet bij: De Wet ter Bescherming van de Genetische Gezondheid. Een wet waarin werd bepaald dat koppels die wilden trouwen een medisch onderzoek moesten ondergaan om te zien of ze genetisch geschikte kinderen konden voortbrengen.

Aanvankelijk presenteerde Hitler de rassenwetgeving op uiterst gematigde toon. Dat blijkt onder meer uit een interview dat hij United Press toestond: “Deze wetten zouden de basis kunnen vormen voor een redelijke verhouding tussen het Duitse volk en de joden. Maar als deze hoop niet in vervulling gaat, en de joodse acties in en buiten Duitsland zouden doorgaan, dan zou de situatie opnieuw moeten worden bekeken.”

Hiermee was de politici in de buurlanden, die de ontwikkelingen in Duitsland  aanvankelijk met Argusogen volgden, een rad voor ogen gedraaid.De Rassenwetten van Neurenberg zijn in het historische perspectief vooral belangrijk omdat daarmee een juridisch kader werd geformuleerd voor de ongekende Jodenvervolging (en later totale genocide).

Written by Geschiedenisgek

december 2, 2010 bij 8:26 pm

2 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] werden de Joden stilaan volledig uitgesloten van het openbare leven. Toen na afkondiging van de Neurenberger Wetten en de Kristalnacht bleek dat het ‘verwijderen’ niet snel genoeg tot resultaten leidde, werd […]

  2. […] wettenDe tweede golf van anti-joodse wetgeving begon in september 1935 met de invoering van de Neurenberger wetten. Volgens de eerste wet werd joden hun staatsburgerschap ontnomen en verloren zij zowel het actief […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.686 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: